Sasdive Logo

Turystyka kamieniołomy

Kamieniolomy to często akweny o bardzo czystej wodzie, stare wyrobiska , zalane kopalnie granitu. Wspaniale nurkowania wśród skal i starych pozostawionych urządzeń.

Skontaktuj się w sprawie wyjazdu